สินค้าของคุณคืออะไร ?

ข้าวและธัญพืช

PET/ MPET/ LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ในแช่ช่องแข็งและต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MPET / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน  ความชื้นในอากาศได้ดี

PET/ MPET/ LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  เข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET/ MPET/ LLDPE​

•  คุณสมบัติใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  เข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน​

PET / LL WH Coex​

•  มีคุณสมบัติสีขาวขุน
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน ความชื้นในอากาศได้ดี​

NYLON / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือไมโครเวฟได้

เนื้อสัตว์แปรรูป

PET / LL WH Coex​

•  มีคุณสมบัติสีขาวขุน
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
  ไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
  ไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนานสำหรับ อาหารแห้ง

NYLON / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือไมโครเวฟได้

พาสต้าและนู้ดเดิ้ล​​

PET / ALU / LLDPE​

•  อลูมิเนียมฟอยล์เป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MPET / LLDPE

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / CPP​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  คุณภาพงานพิมพ์สูง
•  เข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / ALU / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

ขนมปังและเบเกอร์รี่

PET/ MPET/ LLDPE​

•  อลูมิเนียมฟอยล์เป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
   ไมโครเวฟได้

PET / CPP​

•  มีคุณสมบัติใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  สามารถต้มหรือเข้าไมโครเวฟได้​

OPP / MCPP​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
   ความชื้นในอากาศได้ดี​

OPP / CPP​

•  มีคุณสมบัติใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  สามารถเข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี​

อาหารแห้งและถั่ว

PET/ MPET/ LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ในแช่ช่องแข็งและต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
  ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / ALU / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
  ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MPET / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MCPP​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  เข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
   ความชื้นในอากาศได้ดี​

OPP / CPP​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  เข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
   ความชื้นในอากาศได้ดี​

ผลิตภัณฑ์ยา​

PET/ MPET/ LLDPE​

•  อลูมิเนียมฟอยล์เป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ในช่องแข็งและต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / ALU / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MPET / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  อายุการเก็บยาวนาน
ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / ALU / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

ขนมขบเคี้ยว​

PET/ MPET/ LLDPE​

•  อลูมิเนียมฟอยล์เป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ในช่องแข็งและต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET / ALU / LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / MCPP​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

OPP / CPP

•  มีคุณสมบัติใส
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  สามารถเข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

เครื่องเทศและผงปรุงรสอาหาร​

PET/ MPET/ LLDPE​

•  ใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลัก
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  ใช้ในแช่ช่องแข็งและต้มได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
   ความชื้นในอากาศได้ดี​

NYLON / LLDPE​

•  ฟิมล์ชนิดใส
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
  ไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนานสำหรับอาหารแช่แข็ง

เนื้อสัตว์​​

OPP / LL WH Coex / LL WH Coex

•  มีคุณสมบัติสีขาวขุน
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน
   ป้องกันความชื้นในอากาศได้ดี

PET /LL WH Coex / LL WH Coex

•  มีคุณสมบัติสีขาวขุน
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
   ไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
   ความชื้นในอากาศได้ดี​

PET / LL WH Coex​

•  มีคุณสมบัติสีขาวขุน
•  งานพิมพ์คุณภาพสูง
•  แนวซีลแข็งแรง
•  สามารถเข้าแช่ช่องแข็ง,ต้ม หรือ
  ไมโครเวฟได้
•  อายุการเก็บยาวนาน ป้องกัน
  ความชื้นในอากาศได้ดี​

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป

เลขที่ผู้เสียภาษี 0123537000056​

49 MOO3, PATHUM-BANGLEN ROAD,
KHUNSRI, SAINOY, NONTHABURI, 11150 THAILAND​

Fax. (662) 072-5723​

ALL RIGHTS RESERVED © 2022 THAINATO​