3 side seal

ถุงซีล 3 ด้าน

Center Seal
ถุงซีลกลาง​

Standing Pouch
ถุงก้นตั้งติดซิป​

Spout Pouch
ถุงติดจุก​

Eight Size Seal Standing Pouch
ถุงซีล 8 ด้าน​

Retort Pouch
ถุงรีทอร์ท​

Four Size Seal
ถุงซีล 4 ด้าน​

Film
งานม้วนฟิล์ม​

Packing Tape
งานเทปกาว​

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี​

สินค้าคุณภาพ

ได้รับมาตรฐาน GMP​

มีทีมงานให้คำปรึกษา

และคำแนะนำแก่ลูกค้า​

ควบคุมการทำงาน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์​

FLEXIBLE PACKAGING​ / OPPTAPE

ไทยนาโต้ แพคกิ้งเทป

ABOUT US​

หจก.ไทยนาโต้ แพคกิ้งเทป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยเป็นโรงงาน ผู้ผลิตเทปกาว OPP รายใหญ่ของประเทศไทย พร้อมบริการพิมพ์โลโก้บนตัวเทปกาว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ทางเราได้มีการขยายไลน์การผลิตเพิ่มอีกประเภท คือ

งานถุงซองพลาสติก (Flexible Packaging ) พิมพ์งาน 8 สี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น  ภายใต้ระบบมาตรฐานการผลิต GMP​

Thai Nato มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตเทปกาวพิมพ์โลโก้ และงานซองพลาสติก 8 สี ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ บวกกับประสบการณ์ที่มีมากว่า 20 ปี ทางเราจึงมีความพร้อมและยินดีให้ คำปรึกษาแก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่ การออกแบบ คัดเลือกชนิดฟิลม์ที่เหมาะกับสินค้าของลูกค้า ตรวจงาน Art Work ขึ้นงานตัวอย่าง ( mock up ) ตรวจสีหน้างานระหว่างกระบวนการผลิตจริง จนกระทั่งขึ้นรูปซอง และ มีการสุ่มทดสอบใน lab ตลอดเวลาก่อนการจัดส่งสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและ บริการที่ดีที่สุด เราเลือกใช้เครื่องจักรที่มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ Clean Room ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน GMP

เราได้พัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง 
ด้วยเวลาที่รวดเร็วและราคาไม่แพง​

THAI NATO PACKING TAPE​

จัดส่งรวดเร็วทันใจ​

จัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา ด้วยระบบการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถ ตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลา​

ผลงานของเรา

PRODUCTS​

คุณภาพได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และการทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล​

CERTIFICATE​

Center Seal With Gasset

ถุงซีลกลางจีบข้าง​

จำหน่าย เทป OPP,เทปสี,เทปกาวสองหน้า,เทปพิมพ์โลโก้,สก๊อตเทป,สก๊อตเทป 3M

ไทยนาโต้ แพคกิ้งเทป

ผลงานของเรา

คุณภาพได้มาตรฐาน

สะอาด ปลอดภัย 
ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และการทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล​

รับรองมาตร ISO 9001 : 2015

โรงงานผลิต - จำหน่ายแพคเกจจิ้งอาหาร  ฟิล์ม Easy Peel ราคาปลีก-ส่ง​

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป

Menu