OUR FACTORY​

โรงงานของเราเป็น “โรงงานสีเขียว”
เราใส่ใจในการดูแลสภาพแวดล้อม และบรรยากาศสถานที่ทำงาน
ให้สะอาดถูกหลักอนามัยอยู่เสมอภายใต้ระบบมาตรฐาน GMP
เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้​

นโยบายคุณภาพ

ไทยนาโต้ มุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จ
ของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป

เลขที่ผู้เสียภาษี 0123537000056​

49 MOO3, PATHUM-BANGLEN ROAD,
KHUNSRI, SAINOY, NONTHABURI, 11150 THAILAND​

Fax. (662) 072-5723​

ALL RIGHTS RESERVED © 2022 THAINATO​